ข่าวสาร / ทั้งหมด / เทศบาลตำบลแม่จัน จังหวัดเชียงราย
เทศบาลตำบลแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 29/03/2024

เทศบาลตำบลแม่จัน จังหวัดเชียงราย
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชน เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 134 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม พร้อมนั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการ
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project