ข่าวสาร / ทั้งหมด / เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 01/09/2023

เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำสุขภาพ เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 173 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ พร้อมกันนี้ได้นั่งรถชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนของโครงการฯ
————————–
————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project