ข่าวสาร / ทั้งหมด / เทศบาลตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
เทศบาลตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 22/09/2023

เทศบาลตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เข้าศึกษาดูงานจำนวน 40 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดีทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ

————————–
————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project