ข่าวสาร / ทั้งหมด / เทศบาลตำบลหาดเล็ก จังหวัดตราด
เทศบาลตำบลหาดเล็ก จังหวัดตราด
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 30/04/2024

เทศบาลตำบลหาดเล็ก จังหวัดตราด
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลหาดเล็ก จังหวัดตราด ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในแนวทาง 3R โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และผู้นำชุมชน เข้าศึกษาดูงานจำนวน 52 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
E-mail: lerd.in.th@gmail.com
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project