ข่าวสาร / ทั้งหมด / เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 23/03/2024

เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มองค์กรในเขตเทศบาลตำบลม่วงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงน้อย กลุ่มองค์กรต่างๆและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 135 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project

13