ข่าวสาร / ทั้งหมด / เทศบาลตำบลพระอินทร์ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เทศบาลตำบลพระอินทร์ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 05/09/2023

เทศบาลตำบลพระอินทร์ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพระอินทร์ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 107 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริและทางคณะดูงานได้นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมเดินสะพานศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน
————————–
————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project