ข่าวสาร / ทั้งหมด / เทศบาลตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 22/02/2024

เทศบาลตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการ “ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลป่ามะนาว ประจำปีงบประมาณ 2567” เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 46 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานพร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา” ซึ่งมีระยะทางเดินไป – กลับประมาณ 1,800 เมตร
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project