ข่าวสาร / ทั้งหมด / เทศบาลตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
เทศบาลตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 09/03/2024

เทศบาลตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการ “ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567” ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลบ้านบึง เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 135 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการพร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project