ข่าวสาร / ทั้งหมด / เทศบาลตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เทศบาลตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 08/03/2024

เทศบาลตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการ “อบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน” ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แกนนำสุขภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาลในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2567 เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 140 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการพร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project