ข่าวสาร / ทั้งหมด / เทศบาลตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 21/06/2024

เทศบาลตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลนิคมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ประชาชน และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันภารกิจต่างๆของเทศบาล เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 100 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–——————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
E-mail: lerd.in.th@gmail.com
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project