ข่าวสาร / ทั้งหมด / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 18/03/2024

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 80 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการพร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project