ข่าวสาร / ทั้งหมด / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 24/04/2024

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง ผู้นำชุมชน ผู้แทนองค์กรต่างๆ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 48 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project