ข่าวสาร / ทั้งหมด / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม จังหวัดสิงห์บุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม จังหวัดสิงห์บุรี
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 10/06/2023

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม จังหวัดสิงห์บุรี
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม จังหวัดสิงห์บุรี ได้นำคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 32 คน
ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชนโดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ พร้อมกันนี้ได้ชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ

————————–
————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project