ข่าวสาร / ทั้งหมด / องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 08/06/2024

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของตำบลฯ เข้าศึกษาดูงานจำนวน 30 คน ซึ่งทางโครงการฯได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชนโดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–——————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
E-mail: lerd.in.th@gmail.com
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project