ข่าวสาร / ทั้งหมด / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 07/06/2024

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาชุมชน และกลุ่มองค์การต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มองค์กรต่างๆ และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 148 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–——————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
E-mail: lerd.in.th@gmail.com
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project