ข่าวสาร / ทั้งหมด / องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 03/05/2024

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 45 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ชุด “รู้คิดรู้ทำ” ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–——————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
E-mail: lerd.in.th@gmail.com
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project