ข่าวสาร / ทั้งหมด / องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 24/06/2024

องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการฯ เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 40 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–——————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
E-mail: lerd.in.th@gmail.com
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project