ข่าวสาร / ทั้งหมด / องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 14/06/2023

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 10.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ได้นำบุคลากรและสมาชิกแกนนำสุขภาพของตำบล จำนวน 179 คน เข้าศึกษาดูงานในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชนตามแนวพระราชดำริ พร้อมกันนี้ทางหน่วยงานได้ชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการและศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน

————————–
————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project