ข่าวสาร / ทั้งหมด / องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จังหวัดปราจีนบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จังหวัดปราจีนบุรี
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 31/01/2024

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จังหวัดปราจีนบุรี ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนชุมชน จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงาน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน
————————–————————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project