ข่าวสาร / ทั้งหมด / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 29/03/2024

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ได้นำผู้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 38 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project