ข่าวสาร / ทั้งหมด / องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 16/02/2024

องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะในชุมชน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข่อยสูง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 98 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานพร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา” ซึ่งมีระยะทางเดินไป – กลับประมาณ 1,800 เมตร
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project