ข่าวสาร / ทั้งหมด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา
กิจกรรมเพื่อสังคม
| โพสต์วันที่ 19/06/2024

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนา “การสร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร” ประจำปีงบประมาณ 2567 เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 170 คน โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายนักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการ พร้อมกันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับโครงการฯ โดยการปล่อยปลากินพืชลงในระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนในระบบบ่อบำบัด
————————–——————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
E-mail: lerd.in.th@gmail.com
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project

19