ข่าวสาร / ทั้งหมด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 01/03/2024

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ได้นำผู้นำท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.สุโขทัย เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 120 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการพร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project