ข่าวสาร / ทั้งหมด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 28/02/2024

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการ “สร้างจิตสำนึกในการอนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567” เข้าศึกษาดูงานจำนวน 90 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการพร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project