ข่าวสาร / ทั้งหมด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 24/08/2023

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะและการดำรงชีพของสตรีและบุคคลในครอบครัว เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์ เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 48 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ พร้อมกันนี้ได้นั่งรถชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนของโครงการฯ
————————–
————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project