ข่าวสาร / ทั้งหมด / หมู่บ้านภัทรนิเวศน์ลากูน อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
หมู่บ้านภัทรนิเวศน์ลากูน อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
บริการวิชาการ
| โพสต์วันที่ 09/07/2024

การจัดการคุณภาพน้ำผิวดินภายในหมู่บ้านภัทรนิเวศน์ลากูน อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยและพัฒนากังหันน้ำชัยพัฒนา ให้บริการวิชาการด้านการจัดการคุณภาพน้ำผิวดินภายในหมู่บ้านภัทรนิเวศน์ลากูน อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามเอกสารร้องขอจากกรรมการหมู่บ้านเกี่ยวกับคลองน้ำหมู่บ้านมีน้ำสีเขียว สีน้ำตาล มีคราบไขมัน และซากสาหร่ายลอยปกคลุมผิวน้ำ โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าหมู่บ้าน และบางครั้งมีปลาตาย ก่อให้เกิดความวิตกกังวลแก่ผู้พักอาศัย และอยากแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางคณะที่ปรึกษาทั้ง 3 หน่วยงาน จึงได้เข้าสำรวจพื้นที่ พูดคุยกับผู้เกี่ยวข้อง พบว่า ในคลองดังกล่าวมีคราบไขมันและคราบสาหร่ายลอยที่ผิวน้ำ มีชั้นตะกอนหนา มีฟองแก๊สปุดขึ้นเหนือผิวน้ำตลอดเวลา และมีปลาหลายชนิดอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นทั้งปลากินพืชและปลากินสัตว์ที่เคยได้ปล่อย แต่ไม่เคยจับออกเป็นเวลานานกว่า 30 ปี ทางคณะที่ปรึกษาได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามเบื้องต้น และให้คำแนะนำในแนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยให้ทำการขุดลอกตะกอน จับปลากินสัตว์ออก งดกิจกรรมการให้อาหารปลา และรณรงค์งดปล่อยน้ำเสียจากบ้านเรือนลงคลอง
————————–————————–
#โครงการพระราชดำริฯแหลมผักเบี้ย
#lerdproject
#บริการวิชาการ
#ปรึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อม
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
E-mail: [email protected]
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project
www.lerd.org