ข่าวสาร / ทั้งหมด / องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 07/07/2022

ความสำคัญของระบบบำบัดน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม นำเจ้าหน้าที่และพนักงานในองค์กร จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงาน