ข่าวสาร / ทั้งหมด / สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP)
สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP)
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 31/10/2023

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP)
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) ได้นำเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศอุซเบกิสถาน เข้าศึกษาดูงานจำนวน 13 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยได้นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ และศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน
————————–————————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project