ข่าวสาร / ทั้งหมด / สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 18/12/2023

สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมจึงได้นำบุคลากรและเจ้าหน้าที่จำนวน 200 คน เข้าศึกษาดูงาน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน
————————–————————
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project