ข่าวสาร / ทั้งหมด / สำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 20/03/2024

สำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและคูคลองเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายโยธา และฝ่ายเทศกิจ เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 160 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการพร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project