ข่าวสาร / ทั้งหมด / สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 08/02/2024

สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม กำกับ ดูแล ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตดุสิต เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 200 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากนักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานพร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project