ข่าวสาร / ทั้งหมด / สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 09/09/2023

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอยุธยา “หลักสูตรการพัฒนาทีมงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์กร” เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 20 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริและทางคณะดูงานได้นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมเดินสะพานศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน
————————–
————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project