ข่าวสาร / ทั้งหมด / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 27/03/2024

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นำโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้นำผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 12 เข้าศึกษาดูงานด้านการบำบัดน้ำเสียชุมชนและการกำจัดขยะ โดยใช้เทคโนโลยีธรรมชาติช่วยธรรมชาติ จำนวน 33 คน ซึ่งทางโครงการฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานของโครงการฯ โดย รศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ นักวิจัยเชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน และอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกันนี้ทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ร่วมปล่อยปลานิลพันธุ์จิตรลดาลงในระบบบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อควบคุมปริมาณแพลงก์ตอน และได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการฯ
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project