ข่าวสาร / ทั้งหมด / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 20/10/2023

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำผู้เข้าโครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต ชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง จังหวัดกาญจนบุรี เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 30 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากนักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ
————————–————————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project