ข่าวสาร / ทั้งหมด / สำนักงานคลัง เขต 7
สำนักงานคลัง เขต 7
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 03/09/2023

สำนักงานคลัง เขต 7
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2566 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานคลังเขต 7 ซึ่งได้นำผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 7 โดยมีผู้เข้ารวมศึกษาดูงานจำนวน 150 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริและทางคณะดูงานได้นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมเดินสะพานศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน
————————–
————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project