ข่าวสาร / ทั้งหมด / สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค 7 (นครปฐม) อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค 7 (นครปฐม) อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2
ประชาสัมพันธ์
| โพสต์วันที่ 21/10/2023

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค 7 (นครปฐม) อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค 7 (นครปฐม) ได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน ภายในมีกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพนักงานและลูกจ้างในหน่วยงาน กิจกรรมสันทนาการ และศึกษาดูงานภายในพื้นที่โครงการฯ ทั้งนี้โครงการฯ มีบริการให้เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ครบ สามารถรองรับผู้เข้าประชุมหรือสัมมนาได้ตั้งแต่ 20-100 ท่าน ในราคาเหมาตั้งแต่ 4,000-12,000 บาท (ตามขนาดห้อง)
ติดต่อเช่าห้องประชุมในวันและเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์) 08.30-16.30 น.
————————–————————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project