ข่าวสาร / ทั้งหมด / สำนักงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สำนักงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 20/01/2024

สำนักงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567 สำนักงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้นำนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Cultural Tour ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาไทยและต่างชาติ เข้าศึกษาดูงานจำนวน 44 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจาก ดร.ภาคิน มาสกุลรัตน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน
————————–————————
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project