ข่าวสาร / ทั้งหมด / สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ฝึกอบรม
| โพสต์วันที่ 10/01/2024

ฝึกอบรม Online หลักสูตร :: การบำบัดน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริ
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หลักสูตรฝึกอบรม :: การบำบัดน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริ
วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น.
โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 26 ท่าน
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม google meet
โดยทีมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
ดร.มัลลิกา ศรีชมภู
ความเชี่ยวชาญ :: คุณภาพน้ำ การจัดการน้ำเสีย นิเวศวิทยาแหล่ง น้ำ พิษวิทยาแหล่งน้ำ
และนายพงษ์อิศรา ร้อยลาภ ผู้จัดการโครงการสำนักเพชรบุรี
ความเชี่ยวชาญ :: การจัดการทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เทคโนโลยีพืชบำบัดน้ำเสีย
————————–————————
#ฝึกอบรมออนไลน์
#ฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม
————————–————————–
ติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรมฝึกอบรมได้ที่/ For more information
Tel: 093-124-1340
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project