ข่าวสาร / ทั้งหมด / สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 17/05/2024

สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00-16.00 น. สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน) นำหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการพลังงาน รุ่น 19 ศึกษาดูงาน ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ผิวนิล บรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมพื้นที่ของโครงการ
————————–——————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
E-mail: lerd.in.th@gmail.com
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project