ข่าวสาร / ทั้งหมด / สถาบันวิชาการ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
สถาบันวิชาการ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 25/09/2023

สถาบันวิชาการ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 สถาบันวิชาการ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้นำผู้เข้าร่วมหลักสูตร Management Development Program (PMD) เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 60 คน ซึ่งทางโครงการฯได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน
————————–
————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project