ข่าวสาร / ทั้งหมด / สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
บริการวิชาการ
| โพสต์วันที่ 02/02/2024

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00-12.00 น. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดยผศ.ดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร และคณะเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ให้บริการวิชาการการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องการจัดการน้ำเสียจากโรงอาหารในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยสถานคุ้มฯ พบปัญหาคราบไขมันหลุดออกมาจากบ่อดักไขมันลงสู่ลำรางสาธารณะ และส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้พักอาศัย จากการลงสำรวจพื้นที่พบว่า ถังดักไขมันมีขนาดความจุของน้ำเสียน้อยกว่าปริมาณน้ำเสียที่เกิด ทำให้ระยะเวลากักพักน้ำเสียไม่เพียงพอ ประกอบกับ ถังดักไขมัน มีตะกอนสะสมอยู่มาก ทำให้ไม่มีประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ส่วนบ่อน้ำผิวดินในโซนฝึกอาชีพฯ พบว่ามีตะกอนสะสมมาก ออกซิเจนละลายในน้ำต่ำ เบื้องต้นทางคณะที่ปรึกษาฯ จึงให้ข้อเสนอแนะให้ดูดตะกอนจากถังดักไขมัน และเพิ่มขนาดความจุของถังดักไขมันให้รองรับกับปริมาณน้ำเสีย และขุดลอกตะกอนในบ่อน้ำผิวดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย และให้แหล่งน้ำฟอกตัวเองได้ตามธรรมชาติ (self-purification)
————————–————————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project