ข่าวสาร / ทั้งหมด / ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมืองสมุทรสงคราม
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมืองสมุทรสงคราม
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 08/01/2024

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมืองสมุทรสงคราม
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จึงได้นำผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นนักเรียนและคณะครู เข้าศึกษาดูงานจำนวน 51 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากนักวิชาการสิ่งแวดล้อม/เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน
————————–————————
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project