ข่าวสาร / ทั้งหมด / ศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ (หนองเต่า) และศูนย์ศึกษาการพัฒนากสิกรรมที่สูง(หนองหิน)
ศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ (หนองเต่า) และศูนย์ศึกษาการพัฒนากสิกรรมที่สูง(หนองหิน)
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 29/08/2023

ศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ (หนองเต่า) และศูนย์ศึกษาการพัฒนากสิกรรมที่สูง(หนองหิน)
        วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิชัยพัฒนา ได้นำคณะผู้แทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ (หนองเต่า) และศูนย์ศึกษาการพัฒนากสิกรรมที่สูง(หนองหิน) เข้าศึกษาดูงานที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งทางโครงการฯ ให้การต้อนรับโดย ดร.จุลบุตร จันทร์สูรย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการฯ พร้อมกันนี้คณะได้เยี่ยมชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาเส้นทางระบบนิเวศป่าชายเลน

————————–
————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project