ข่าวสาร / ทั้งหมด / ศูนย์การส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ศูนย์การส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 31/08/2023

ศูนย์การส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้นำนักเรียนในโครงการศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 80 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ พร้อมกันนี้ได้นั่งรถชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนของโครงการฯ

————————–
————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project