ข่าวสาร / ทั้งหมด / ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
กิจกรรมเพื่อสังคม
| โพสต์วันที่ 18/05/2024

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้นำผู้เข้าโครงการ “เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567” เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 65 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากนักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ ซึ่งทางศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับโครงการฯ โดยการปล่อยปลานิลพันธุ์จิตรลดาลงในระบบบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อควบคุมปริมาณแพลงก์ตอน
————————–——————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
E-mail: lerd.in.th@gmail.com
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project

18