ข่าวสาร / ทั้งหมด / วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 25/05/2024

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำผู้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยื่น (หลักสูตรนานาชาติ) พร้อมคณะอาจารย์ เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 25 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากอาจารย์ ดร.ภาคิน มาสกุลรัตน์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–——————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
E-mail: lerd.in.th@gmail.com
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project