ข่าวสาร / ทั้งหมด / วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 10/09/2023

วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ได้นำชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด” เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 120 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริและทางคณะดูงานได้นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมเดินสะพานศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน
————————–
————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project