ข่าวสาร / ทั้งหมด / วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง
วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 30/09/2023

วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 120 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากนักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม พร้อมนั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ
————————–————————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project