ข่าวสาร / ทั้งหมด / วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 21/09/2023

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลาการทางการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน จำนวน 75 คน ซึ่งทางโครงการฯได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชนโดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดีทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯพร้อมศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน
————————–
————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project