ข่าวสาร / ทั้งหมด / วิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กิจกรรมเพื่อสังคม
| โพสต์วันที่ 11/03/2024

วิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 วิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 144 เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 172 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการ ศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา” และพร้อมกันนี้ทางวิทยาลัยการตำรวจได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับโครงการฯ โดยการปล่อยปลากินพืชลงในระบบบ่อบัดน้ำเสียเพื่อควบคุมปริมาณแพลงก์ตอน
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project